Artist talk with Wu Chi Tsung, Nguyen Manh Hung and Cam Xanh

This project features two parts, the first part gives an introduction and conversation between Nguyen Manh Hung and Cam Xanh about their exhibited works at the International Workshop for Asian Young Artists Exchange in Asia Comtemporary Art Exhibition 2016 at Jeonbuk Museum of Art and nearby Area, September 2016. In the second part, artist Wu Chi Tsung presents his line of work and shares with the onlookers his experiences of working on multiple different fields of comtemporary art.

---

Phần đầu của buổi trao đổi sẽ giới thiệu về Nghệ sĩ Wu Chi Tsung (Đài Loan), nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và Cam Xanh (Việt Nam) là ba nghệ sĩ đã tham dự buổi workshop dành cho các nghệ sĩ trẻ Châu Á tại buổi Triển Lãm Nghệ Thuật Đương Đại Châu Á 2016 ở Bảo Tàng Nghệ Thuật Jeonbuk, Hàn Quốc, tháng 09 năm 2016. Trong phần hai của buổi giao lưu, nghệ sĩ Đài Loan Wu Chi Tsung sẽ giới thiệu về các tác phẩm của anh và kinh nghiệm trong các lĩnh vực sáng tác nghệ thuật đương đại đa dạng.

DETAILS

January 6th, 2017

January 6th, 2017
Artist Talk
Wu Chi Tsung
Nguyen Manh Hung
Cam Xanh


OTHER Events