• Le Quy Tong

Le Quy Tong

Artist

Hanoi, Vietnam

Born in Hanoi, Vietnam

Based in Hanoi, Vietnam

 

1977       Lives and works in Hanoi, Vietnam.

2000       Graduated from Hanoi Fine Art Institute.

Member of Vietnam Fine Art Association

 

 

Solo exhibitions:

2015       Solo exhibition “True Blue”, Manzi Art Space ,14 Phan Huy Ich, Hanoi.

2014        Solo exhibition “Catalys”, DongPhong Gallery, 4 Ly Dao Thanh, Ha noi.

2011       Solo exhibition “New day”, Apricot gallery, 27 Albemarle Str, Mayfair, London.

2008       Solo exhibition “the pink days”, Vietart Center, Hanoi.

2007       Solo exhibition “Hanoi on the move ”, Hanoístudio Gallery, Hanoi.

2005       Solo exhibition “Sudden Appearance”, Suffusive Art Gallery, Hanoi.

                  Solo exhibition “Presence”, L’Espace, Hanoi.

2006       Solo exhibition ”The Bridges”, Dong Phong Gallery, 14 Ngo Quyen Str, Hanoi.

 

 

Selected group exhibitions:

2007       Ehibition “Hanoi 5000 HoGuom” Hanoi Fine Art Museum, Hanoi.

2007       Exhibition “Young artist Festival”, Hanoi Fine Art University, Hanoi.

2006       Project “Saigon Open City”, Fine Art Museum of HCM City, Vietnam.

                  Group exhibition “Cua đồng chiên bơ”, Chim Sáo bar, Hanoi.

                  Group exhibition “Menu”, Young gallery, Hanoi.

                  Group exhibition “Exchange”, Suffusive Art gallery, Hanoi.

2005       Workshop “Trees” by Hanoi Fine Art University and German Embassy.

2004       Workshop “PAC III” by Hanoi Fine Art University and the Thai, American Artists.

                  Workshop “Giving Water an Image” by Hanoi Fine Art University and German Embassy.

                  Workshop “Vietnam, Thailand, America” in Bangkok, Thailand.

                  Workshop “Moving City”, Goethe Institute, Hanoi.

2003       Exhibition “Space No4”, Contemporary Fine Art Center, Hanoi.

                  Exhibition “Vietnam Artists today”, Melia Hotel, Hanoi.

                  Exhibition “Visage du Vietnam”, Henry Martin Museum, Cahors, France.

                  Exhibition “Jeunes Regards”, Hanoi, by the French Embassy.

                  Philip Morris Asean Fine Art Exhibition.

2002       Exhibition “Digital Visual Art ”, Goethe Institute, Hanoi.

                  Exhibition “Vietnam Artists today”, Melia Hotel, Hanoi.

                  Exhibition “The soul of Vietnam”, Viet Fine Art Gallery, Hanoi.

                  Exhibition “S.E.A”  by young Artists, Hanoi Fine Art Institute.

1999       Asian exhibition by young Artists, Japan.

---

Lê Quý Tông

1977       Sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam.

2000       Tốt nghiệp ngành hội hoạ tại ĐH Mỹ Thuật Hà Nội.

 

 

Triển lãm cá nhân:

2015       Triển lãm cá nhân “True Blue”, Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội.

2014       Triển lãm cá nhân “Catalys”, DongPhong Gallery. 4 Ly Dao Thanh, Hà Nội.

2011       Triển lãm cá nhân “New day”, Apricot Gallery, 27 Albemarle Str, Mayfair, London.

2008       Triển lãm cá nhân “the pink days”, Vietart Center, Hà Nội.

2007       Triển lãm cá nhân “Hanoi chuyển động”, Hanoistudio Gallery, Hà Nội.

2005        Triển lãm cá nhân “Vụt hiện”, Suffusive Art Gallery, Hà Nội.

                  Triển lãm cá nhân “Sự hiện diện”, L’Espace, Hà Nội.

2006       Triển lãm “Những cây cầu”, Đông Phong Gallery, 14 Ngô Quyền, Hà Nội.

 

 

Triển lãm nhóm:

2007       Triển lãm “Festival Mỹ thuật Trẻ” tại Trường ĐH Mỹ Thuật Hà Nội.

2006       Dự án “Saigon open city” tại Bảo tàng mỹ thuật thành phố HCM.

               Triển lãm nhóm “Cua đồng chiên bơ” tại quán rượu Chim sáo, Ngõ Huế, Hà Nội.

               Triển lãm nhóm “Menu” tại Young gallery, số 2 Đào Duy Từ, Hà Nội.

               Triển lãm nhóm “Mua và bán” tại Suffusive Art Gallery, 2b Bảo Khánh, Hà Nội.

2005       Triển lãm “Cây”, Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Đức tổ chức tại Hà Nội.

2004       Triển lãm “PAC III”, Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội phối hợp với Trường Mỹ Thuật Thái Lan, cùng các       

                nghệ sỹ Mỹ  tổ chức tại  Hà Nội.

               Triển lãm “Tạo hình cho nước”, Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Đức tổ chức tại

               Hà Nội.

               Triển lãm “Vietnam, Thailand, America” tại Băng Cốc, Thái Lan.

               Triển lãm “Sự chuyển động của thành phố”, Viện Goethe, Hà Nội.

2003       Triển lãm Các thành viên câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ “Không gian thứ 4” tại TTMTĐĐ Hà Nội.

               Triển lãm “Vietnam Artists today” tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

               Triển lãm “Gương mặt Việt Nam” tại Bảo tàng Henry Martin, Cahors, Pháp.

                  Triển lãm “Ánh mắt trẻ” do Đại sứ quán Pháp tổ chức tại Hà Nội.

                  Triển lãm Asean Philip Morris.

2002        Triển lãm Các thành viên câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ “Ảnh kỹ thuật số” tại Viện Goethe, Hà Nội.

                  Triển lãm “Vietnam Artists today” tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

                  Triển lãm “Tâm hồn Việt Nam” tại Viet Fine Art Gallery, Hà Nội.

                  Triển lãm “S.E.A” - Trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội.

1999        Triển lãm các nghệ sỹ trẻ Asian tại Nhật Bản.